Bemutatkozás

A PUZZLE Családi Bölcsőde Budapesten a XI. kerületben, Kamaraerdei Ifjúsági Parkban helyezkedik el. Budapest szélén, de könnyen megközelíthető, igazi vadregényes környezetben neveljük a gyerekeket. Jellemzőek az új építésű családi és társasházak. A családi bölcsőde mellett óvodát és iskolát is működtetünk az intézményben. Intézményünk ideális a többgyermekes családoknak, mivel egy helyre járhatnak a gyermekek. Intézményünket a korosztályi sajátosságoknak és a szakmai előírásoknak megfelelően működtetjük.

A PUZZLE Családi Bölcsődében egy kis létszámú csoport működik, amelybe életkoruk alapján kerülnek a gyerekek. Intézményünk nevelőtestülete olyan programot választott, amely a gyermeki tevékenységre, a sportra és a környezet tiszteletére épülő nevelést állítja középpontba. Mivel életkorukból adódóan a gyermekek legalapvetőbb tevékenysége a játék, ezért napirendjüket úgy alakítjuk, hogy erre jusson a legtöbb idő. Ismereteik, képességeik fejlesztése érdekében azonban további foglalkozásokon is részt vesznek. Célunk, hogy a gyermekek érési folyamatához igazított iránymutatással, segítségnyújtással, lépésről lépésre támogassuk személyiségük sokoldalú fejlődését.

Kiemelt célunk, hogy nyitottan, szakmailag felkészülten, nagy empátiával, elősegítsük családias derűs légkörben a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve az életkori, egyéni és helyi sajátosságokat. Mindezt a családok bevonásával szeretnénk elérni.

A PUZZLE Családi Bölcsődében az 1 - 3 éves gyermekek ellátását biztosítjuk. 

Cálunk, feladatunk

A családi bölcsődei ellátásunk a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja figyelembevételével történik

A családi bölcsődei nevelésünk középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. Az ellátásunk a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését - gondozását, hanem az egész család támogatását célozzuk meg.

A családi bölcsődei nevelésünk célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan, és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A családi bölcsődei nevelésünk mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A családi bölcsődénk, családbarát szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.


Jelentkezz még ma!


Az előzetes jelentkezési lap kitöltéséhez kattints a lenti gombra.


Üzenet küldés

  Info

  Név: PUZZLE Óvoda és Általános Iskola
  OM azonosító: 200800
  Cím: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
  Telefonszám: +36-20/935-1537
  E-mail cím: tanodak@gmail.com

  Nyitva tartás:
  Hétfő - péntek: 7:00 - 17:00

  Intézményvezető: Zsidó Blanka

  Fenntartó: Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
  Adószám: 18050048-1-13
  Székhely: 2040 Budaörs, Lévai utca 33. 2/14.
  Képviselő: Zsidó Ernő
  Telefonszám: +36-20/212-7490