Jelentkezés

A beérkezett előzetes jelentkezési lapok feldolgozása után amennyiben intézményünk alkalmas lehet gyermeke oktatására-nevelésére, úgy telefonon egyeztetünk időpontot egy személyes találkozóra. A csoport kialakításánál a testvérgyerekek előnyt élveznek. Igyekszünk a közösség kialakításánál a csoportdinamikai szempontokra figyelemmel lenni. A hatékony integráció érdekében speciális szükségletű gyermekeket csak igen korlátozott számban áll módunkban felvenni. Fontos szempont számunkra az egyén és a közösség érdekeinek azonos szintű védelme.

A felvételről írásban értesítjük a jelentkezőket. Jelentkezési szándékukat véglegesíteni a Beiratkozási lap kitöltésével tudják, amikor a hivatalos dokumentumokat leadják illetve a szülői szerződés megkötésével egy időben befizetik a beiratkozási díjat. A beiratkozási díj összege az Éves intézményi támogatás összegébe beszámít, az vissza nem igényelhető.

Jelentkezési lap