Jelentkezés

A beérkezett előzetes jelentkezési lapok feldolgozása után amennyiben intézményünk alkalmas lehet gyermeke oktatására-nevelésére, úgy telefonon egyeztetünk időpontot egy személyes találkozóra. A felvétel előtt, ha szükséges a fejlesztő csapat tagjai találkoznak a gyermekkel.

A csoport kialakításánál a testvérgyerekek előnyt élveznek, illetve az itt eltöltött óvodai évek. Igyekszünk a közösség kialakításánál a csoportdinamikai szempontokra figyelemmel lenni. A hatékony integráció érdekében speciális szükségletű gyermekeket csak igen korlátozott számban áll módunkban felvenni. Fontos szempont számunkra az egyén és a közösség érdekeinek azonos szintű védelme és ennek érdekében felmérést végzünk, illetve kiscsoportban történő játékos délutánon ismerkedünk a jelentkezőkkel.

A felvételről írásban értesítjük a jelentkezőket. Véglegesíteni a beiratkozással tudják a jelentkezési szándékukat, amikor a hivatalos dokumentumokat leadják illetve a szülői szerződés megkötésével egy időben befizetik a beiratkozási díjat. A beiratkozási díj összege az Éves intézményi fenntartási támogatás összegébe beszámít, az vissza nem igényelhető.

Az iskolánkba történő felvétel feltételei

 • Pozitív iskola érettségi vélemény
 • Az iskolában történő készség és képességvizsgálat megfelelő eredménye
 • Az itézményi Puzzle Iskola csalógató foglalkozásokon kell gyermeküknek részt vennie. Ezek időpontjáról e-mail-ben értesítjük Önöket. Kérjük, csak indokolt esetben kérjék az időpont megváltoztatását!
 • A beiratkozási díj befizetése
 • Az Éves intézményi fenntartási támogatás kötelezettségének vállalása

A felvételnél előnyben részesülnek:

 • akiknek testvére iskolánk tanulója,
 • akiknek a testvére óvodánkba jár,
 • akik az iskolaelőkészítő csoportunkba járnak/jártak.

A beiratkozásról:

 1. Előzetes jelentkezési lap kitöltése
 2. Nyilt napon való részt vétel
 3. Puzzle Iskola csalógatón való részvétel
 4. Személyes beszélgetés
 5. Beiratkozás és felvétel

Év közben, akkor áll módunkban gyermekeket felvenni, ha az osztálylétszám ezt lehető teszi illetve a személyes konzultáció során úgy ítéltük meg, hogy a gyermek sikeresen be fog tudni illeszkedni az osztályba.

Jelentkezési lap

  Gyermeke sajátos nevelési igényű?

  Gyermeke beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd?